Nghề Nghiệp

Chúng tôi luôn tìm kiếm tài năng mới!

Vị Trí Đang Tuyển

Nếu bạn là một người làm việc chăm chỉ, thích sự thách thức,

yêu sáng tạo, và hào hứng với sự ảnh hưởng lớn của digital marketing.

Chúng tôi sẽ rất vui trao đổi thêm chi tiết với bạn cho những công việc sau đây.

  • Full time

    UX DESIGNER

  • Full time

    ACCOUNT EXECUTIVE

Let's Talk

We're ready for your project!